Ученички  парламент

СЕМИНАР НА БОРСКОМ ЈЕЗЕРУ

Ученици наше школе, Урош Лаловић М-31 и Софија Чуперкић М-12, присуствовали су завршном семинару у оквиру програма Млади у покрету у организацији Зајечарске иницијативе. Семинар је одржан на Борском језеру у периоду од 7 - 9. јун 2024. године. Том приликом Софија и Урош су презентовали ученицима других школа пројекат нашег Парламента под називом "Екологија кроз демократију" 

октобар 2023.

ДЕЧЈА НЕДЕЉА

У оквиру Дечје недеље чланови Ученичког парламента спровели су две активности. 

Прва активност се звала “Друг другу” и подразумевала је да ученици сваког одељења напишу по једну лепу поруку за драгу особу. Сваки ученик је добио поруку од тајног пријатеља и на тај начин изнео своје емоције/мишљење.

Друга активност била је посета чланова Ученичког парламента Облутку.

Јована Јовановић Фа44

Националне мањине у демократији

Представници Ученичког парламента, од 17. до 19. марта присуствовали су семинару. Семинар је организован у хотелу Србија Тис у Зајечару. Ово је био почетни семинар за пројекат "Млади у покрету" при организацији "Зајечарске Иницијативе". 

Семинару су присуствовали Јована Јовановић , Урош Лаловић  и Милица Јотов

Стекли су нова знања о демократији и њеној важности. 

Њихов пројекат се зове "Националне мањине у демократији" и у склопу тог пројекта планирају разне активности. 

03. март 2023.

ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ Како Пружити Реанимацију

Канцеларија за младе Зајечар уз подршку Фондације Ана и Владе Дивац подржали су 13 иницијатива неформалних група младих и њихове идеје. Међу тим идејама био је пројекат Ђачког парламента наше школе. Назив пројекта је Како Пружити Реанимацију. Овај пројекат је нашој школи обезбедио лутку за КПР (кардио пулмоналну реанимацију).Поред лутке по пројекту добили смо и лабораторијско посуђе и апаратура за лабораторију. На пројекту су радили Милица Јотов, председник Ђачког парламента. Софија Мунћан, Андријана Алексић, Јована Бађикић и Милош Ђорђевић. 

ВЕСТИ

Дана 13. фебруара 2023. године окупили су се председници ученичких парламената Медицинске, Техничке, Економске школе и Гимназије. Састанак је одржан у малој сали Скупштине града Зајечара у организацији Мие Вукић Витомировић - координаторке за младе у Зајечару. Циљ састанка је био пружање информација о томе шта је Савет за младе и чему служи. На крају састанка, председници су одлучили да њихов представник у Савету буде Јована Јовановић, ученица наше школе. 

Област рада Ученичког парламента

Област рада Ученичког парламента је дефинисана Повељом Уједињених нација о правима детета. Према овој Повељи деца имају:

- право на живот

- право на заштиту

- право на развој

- право на учешће.

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Ученички парламент обухвата по 2 представника сваког разреда и из редова тих ученика се бира руководство парламента, председник, заменик и записничар, као и представници за учешће у Школском одбору.

Парламент има Статутарну повељу, поступак избора, мандат председника и начин одлучивања. Председник парламента образује радна тела. О свом раду председник подноси извештај парламенту. У нашој школи Парламент је формиран 2003. године. Сваке године бирају се нови ученици као представници Парламента у школи, а наравно одељења која сматрају да су их њихови представници адекватно представљали, могу да предложе и исте ученике као представнике за наредну школску годину.

За школску 2018/2019. годину планирамо следеће активности:

- мере за побољшање успеха,

- oрганизовање предавања на тему ,,Рад полицијe“ – упознавање чланова Ученичког парламента са активностима школског полицајцa,

- oбележавање значајних дана у години.