Упис 2023 / 2024.

АКТИВНОСТИ И ДАТУМИ ЗА УПИС 2023 / 2024.

 Званични резултати расподеле кандидата по средњим школама и образовним профилима, објављују се на порталу Моја средња школа, у матичној основној школи и средњој школи 03. јула 2023. године, до 8.00 часова;

 Кандидати који су распоређени за упис у средњу школу подносе пријаву за упис у средњу школу на ова два начина:

 1. На Порталу, електронским путем (после првог и другог уписног круга): од 03. јула од 8.00 часова до 07. јула 2023. године, до 15.00 часа;

 2. Непосредно у средњој школи: 03. и 04. јула 2023. године, од 8.00 до 15.00 часова;

Други уписни рок: 

Списак преосталих слободних места за упис у другом кругу објављује се на Порталу и у матичним основним школама

 03. јула 2023. године;

Нераспоређени кандидати подносе листу жеља за упис у средње школе које имају слободних места 03. јула 2023. године, од 8.00 до 15.00 часова, електронским путем и у матичним основним школама;

 Коначни распоред кандидата по средњим школама и образовним профилима, односно по смеровима гимназија, у другом уписном кругу, објављује се на Порталу и у матичној основној школи 04. јула 2023. године, до 24.00 часа;

 Упис ових кандидата обавиће се 05. јула 2023. године, од 8.00 до 15.00 часова, непосредно у средњој школи.


Родитељи, односно други законски заступници кандидата који су распоређени у школу и смер гимназије, односно образовни профил, пријаву за упис подносе:

1) на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs, као ауторизовани корисник, електронским путем;

2) непосредно у школи, писменим путем.

Податке који су неопходни за упис ученика школа прибавља по службеној дужности, у складу са законом.

Податке о испуњености свих услова за упис на одређени смер гимназије или образовни профил, као и податке о испуње-

ности здравствених услова за образовне профиле за које је то прописано Конкурсом, школа прибавља електронским путем, у складу са законом.

Изузетно, уколико потврду о обављеном лекарском прегледу није могуће прибавити електронским путем, кандидат доставља лекарско уверење непосредно у школи.

2023-_-KONKURS-ZA-UPIS-U-SREDNJU-SKOLU-_-MP.pdf

На порталу Моја средња школа – mojasrednjaskola.gov.rs – могу се проверити информације за конкретног ученика, али и пронаћи статистички подаци о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе.

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.


ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛОВА

Здравствени услови.pdf