Упис 2022/23.

УПИС 2022/2023.

Поштовани родитељи и будући наши ученици,

Упис у нашој школи је у четвртак 14.07.  и 15.07. са почетком у 08.00. 

Распоред учионица за упис је следећи:

Учионица бр. 14 и бр. 15 (приземље, са десне стране) биће за презентацију изборних предмета Грађанско васпитање и веронаука. Предлажемо да прво посетите те две учионице и одаберете предмет.

За образовни профил Фармацеутски техничар доставите документацију у учионици бр.7 (на првом спрату)

За образовни профил Санитарно-еколошки техничар доставите документацију у учионици бр. 8

За образовни профил Медицинска сестра- техничар доставите документацију у учионици бр. 9 или 10. 

Ученици који ће упис обавити електронским путем, целокупну документацију треба донети разредном старешини 1. септембра

Видимо се!

САОПШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ УПИСУЈУ ПРВИ РАЗРЕД МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ

Молимо родитеље ученика да приликом прикупљања документације за упис обрате пажњу на следеће ставке:

На лекарском уверењу мора бити тачно наведен образовни профил који се уписује (на првој и задњој страници)

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

У прилогу вам постављамо пример обрасца за упис и пример попуњене коверте за пријем докумената.

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ

Календар активности_упис

Школа ће у наредну школску 2022/2023. годину уписати 150 ученика, који ће бити распоређени у пет одељења, и то по профилима: 

ZAZA SC 4O07S - Санитарно-еколошки техничар

ZAZA SC 4O13S - Медицинска сестра-техничар

ZAZA SC 4O16S - Фармацеутски техничар

Правилник о упису.pdf

ПРАВИЛНИК О УПИСУ 

Средња школа се уписује након положеног завршног испита. Рангирање за упис се врши на основу постигнутог успеха у VI, VII и VIII разреду, успеха на завршном испиту и успеху на такмичењима. На Порталу Моја средња школа можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе.

Порталом Моја средња школа управља Министарство просвете, науке и технолошког развоја и одговорно је за садржај који се на њему налази, а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности.