УПИС 2020/2021.

Датум постављања: Apr 13, 2021 1:54:31 PM

Услуга Електронског уписа у средњу школу ће бити доступна родитељима и у првом и у другом уписном кругу, 

тј. 9, 10. и 13. јула до 24 часа. 

Све пријаве које родитељи поднесу електронским путем школи биће видљиве од 14.07.2020. године. 

Родитељи ће добити обавештење о извршеном упису након 15.07.2020. године, 

када овлашћена лица школе обраде пријаве и верификују податке.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ/ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА:

Комисија за спровођење завршног испита  за школску 2019/2020. годину донела је Одлуку о измени Календара активности за спровођење завршног испита и уписа у средњу школу.

Поштовани родитељи/ законски заступници ученика,

Обавештавамо вас да је доступна услуга за родитеље/друге законске заступнике ученика која вам омогућава упис ученика у складу са оствареним правом, без доласка у школу. Свакако, ученици се могу уписати и доласком у школу, када је довољно да у папирном облику преда исправно попуњену пријаву за упис, док ће школа прибавити остале документе по службеној дужности у електронском облику коришћењем услуге еУпис. Услуга ће бити доступна у периоду уписа у редовне школе и само за оне ученике који уписују редовна одељења. Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, уносите податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу.  Сви потребни документи за упис ученика у први разред средње школе дефинисани су Конкурсом.

За електронски упис неопходно је да родитељ/ законски заступник има креиран налог на порталу еУправа.

Више информација о томе како се креира кориснички налог на порталу еУправа: https://euprava.gov.rs/kreiranje-korisnickog-naloga...

ДОКУМЕНТА НЕОПХОДНА ЗА УПИС:

1. Пријава за упис,

2. Уверење о положеном завршном испиту и оргинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи,

3. Уверење о испуњавању здравствених услова за образовни профил 

Предлог плана уписа за школску

2020/2021. годину

Доњи праг поена за упис у претходној школској години:

Медицинска сестра - техничар

Лабораторијски техничар

Фармацеутски техничар

79.53

 

83.15

Медицинска сестра - техничар  

(60 ученика) - 2 одељења

 

Лабораторијски техничар

(30 ученика) - 1 одељење

Фармацеутски техничар 

(30 ученика) - 1 одељење