Часови_РТС

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

др Гордана Јанковић у сарадњи са члановима Стручног актива уже стручних предмета (Ленче Радосављевић, др Тања Ђорђијоски, др Мерлина Миљковић, др Јелена Допуђа)

Часови су снимани, монтирани и објављени на платформи Моја школа током онлајн наставе.

12_SSS ZDR 2R MIKROBIOLOGIJA SA EPIDEMIOLOGIJOM 12 CAS.mp4
12_SSS ZDR 2R MIKROBIOLOGIJA SA EPIDEMIOLOGIJOM 12 CAS.mp4
13 SSS ZDR MIKROBIOLOGIJA SA EPIDEMIOLOGIJOM 13 CAS.mp4
14_SSS ZDR 2R MIKROBIOLOGIJA SA EPIDEMIOLOGIJOM 14. CAS.mp4
15_SSS ZDR MIKROBIOLOGIJA.mp4
16_SSS ZDR 2R MIKROBIOLOGIJA SA EPIDEMIOLOGIJOM.mp4
17_SSS ZDR 2R MIKROBIOLOGIJA SA EPIDEMIOLOGIJOM 17. CAS.mp4

СШ2 – МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ, 39. ЧАС: ЦЕСТОДЕ И ТРЕМАТОДЕ, ТЕНИЈА САГИНАТА, ТЕНИЈА СОЛИЈУМ, КАМЕНОЛЕПИС НАНА


СШ2 – МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ, 38. ЧАС: HELMINTI NEMATODE – ASCARIS LUMBRICOIDES, TRICHURIS TRICHIURA...


СШ2 – МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ, 40. ЧАС: ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ГЉИВА, ПАТОГЕНОСТ ЗА ЧОВЕКА

Др Мерлина Миљковић и др Татјана Митов у сарадњи са  са члановима Стручног актива уже стручних предмета (др Татјана Митов, др Тања Ђорђијоски, др Гордана Јанковић, др Јелена Допуђа, Ленче Радосављевић)