Eразмус+ пројекат „Геријатрија“

Датум постављања: Sep 04, 2020 9:27:39 AM

Eразмус+ пројекат „Геријатрија“ биће реализован током школске 2020/2021. године. Одобрен је за финансирање у оквиру Еразмус+ програма Европске уније као компонента КА102 – ВЕТ Пројекти мобилности у области стручног образовања и обука. Медицинска школа Зајечар је подносилац пројекта у име конзорцијума са Медицинском школом „7. април” из Новог Сада и Медицинском школом са домом ученика „Сестре Нинковић” из Крагујевца. Пројекат је проистекао из заједничких потреба школа конзорцијума као што су: унапређивање наставног процеса, компетенција наставника и ученика, подршке ученицима, успостављање и развијање сарадње са другим институцијама у земљи и Европској унији које се баве образовањем и обуком стручног кадра у области здравства. 

📢Презентација Еразмус+ пројекта

🧿 Представљање пројекта

🧿 Циљеви Eразмус+ пројекта „Геријатрија“

🧿 Конкурс за ученике

🧿Конкурс за наставнике