Резултати избора пројеката

Датум постављања: Jul 07, 2020 6:59:3 PM

Фондација Темпус је објавила резултате избора пројеката за финансирање за стручно образовање и обуке (КА102). 

Пројекат смо пријавили у име конзорцијума са Медицинском школом "7. април" из Новог сада и Медицинском школом са домом ученика "Сестре Нинковић" из Крагујевца. Назив пројекта је "Геријатрија". Наша намера је да ученицима пружимо могућност стручног усавршавања на вишем нивоу. Пројекат за циљ има унапређење кључних компетенција наставника и ученика (нарочито да побољша шансе ученика на тржишту рада у земљи и на европском нивоу), да уведе међународну образовну сарадњу и подстакне иновације у настави. 

Основна потреба све три медицинске школе је иста, што је и тема пројекта – стицање квалитетне праксе из области геронтологије код ученика 3. и 4. разреда, а која није заступљена као тема у наставном плану ових разреда. Наш конзорцијум је одабрао три квалитетне и искусне посредничке организације из три европске државе, које својим активностима доприносе квалитетном извођењу програма. Овим пројектом школа из Зајечара започиње своју међународну сарадњу.