РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ У ЕРАЗМУС+  КА102 ВЕТ ПРОЈЕКТУ „ГЕРИЈАТРИЈА”

Датум постављања: Sep 28, 2020 6:28:27 PM

Конкурс за ученике и наставнике Медицинске школе за учешће у Еразмус+ KA102 - ВЕТ пројекту „Геријатрија” био је отворен од 14.9.2020. до 18.9.2020. године и у том периоду су ученици и наставници предавали пријавни формулар и мотивационо писмо. Од 21.9.2020. до 25.9.2020. наставници предмета Здравствена нега дали су своје мишљење у вези са пријављеним кандидатима попуњавајући унапред припремљен упитник за наставнике. Наставници енглеског језика и педагог школе су 25.9.2020. године са свим пријављеним кандидатима обавили индивидуалне разговоре и дали своју процену комуникационих вештина попуњавајући унапред припремљен упитник. Пријављени кандидати су радили и тест информатичке писмености.

Дана 25.9.2020. године заседала је комисија за селекцију учесника по основу конкурса за ученике и наставнике Медицинске школе у склопу Еразмус+ KA102 - ВЕТ пројекта „Геријатрија”. Након прегледања конкурсне документације и бодовања комисија за селекцију учесника утврдила је коначну ранг лису кандидата и донела следећи закључак:

На конкурс се пријавило укупно 22 ученика 3. и 4. разреда образовног профила медицинска сестра-техничар. Један ученик је у међувремену одустао тако да је бодован 21 ученик. Сви ученици су задовољили услове конкурса. Шесторо ученика који су остварили највећи број бодова изабрано је за учешће у пројекту. Уколико неко од изабраних ученика одустане, њега ће заменити ученик који је први испод црте и који је остварио највећи број бодова, а ако ученици имају исти број бодова, предност ће имати ученици који имају сертификат о познавању језика на вишем нивоу и боље урађен тест информатичке писмености (ИКТ-а).

На конкурс за наставнике пријавила су се 2 наставника предмета Здравствена нега Светлана Станојевић и Љубица Живковић која није испунила елиминациони услов 5 година радног стажа у установи. Светлана Станојевић испуњава све услове конкурса и тиме је изабрана за учешће у пројекту.

Увид у конкурсну документацију можете остварити код педагога школе. Уколико имате примедбе и жалбе на бодовање можете их поднети педагогу школе у писаном облику са назнаком „За конкурсну комисију”. Рок за подношење приговора и жалби је до петка 2.10.2020. године.

ХВАЛА СВИМ УЧЕСНИЦИМА КОНКУРСА.

Коначна ранг листа кандидата