Представљање пројекта

🛠️ Предвиђено трајање пројекта је годину дана. Централна активност пројекта је мобилност. Пројектат предвиђа учешће по шесторо ученика 3. и 4. разреда образовног профила медицинска - сестра техничар и једног наставника здравствене неге из сваке школе који ће боравити 14 дана у три различите државе - Немачкој, Италији и Малти, где ће обављати праксу у геријатријској установи по унапред утврђеном плану. 

🧑‍🎓Ученици и наставник који ће учествовати у пројекту биће изабрани по унапред утврђеним критеријумима који ће бити исти за све три школе, на основу јавног конкурса који ће бити објављен на званичном сајту школе, ФБ страници, огласној табли ученика и наставника. За ученике 3. и 4. разреда одлучили смо се из неколико разлога: они почињу са вежбама у болници/kлиничком центру на свим одељењима и укључују се у рад са пацијентима, стекли су већ одређено искуство у спровођењу неге током прве две године школовања и могу се укључити у процес рада (неће бити посматрачи), активнији су у ваншколским активностима, након мобилности остаће наши ученици још целу годину и своје искуство поделиће и са наредном генерацијом која буде уписала школу и, такође, своје искуство ће моћи да примене на новим пословима. 

🌐Пре мобилности биће организоване језичке, географске, историјске, ИКТ припреме за одлазак на мобилност у виду радионица које ће трајати четири недеље. 

🧑🏼‍⚕️Приликом обављања праксе, наставник и ученици-учесници мобилности ће се упознати са здравственим системом, организацијом рада на геријатрији, сестринским процедурама у нези старијих особа које се спроводе у геријатријској установи и здравствено васпитним радом са старим особама европских земаља у којима бораве. Наставници пратиоци ће током боравка пружати психолошку и едукативну подршку ученицима, заједно са ментором партнерске организације подстицаће ученике на усвајање знања, одржаваће комуникацију са школом и родитељима и усвојиће европске медицинске процедуре и методе подучавања. 

🌍Током мобилности ученици ће бити у могућности да упознају географске и културно историјске знаменитости европске земље у којој бораве.

🏢Након завршетка мобилности ученици и наставници све три школе ће се састати и разменити искуства која су понели из земаља у којима су боравили и извршиће упоредну анализу здравственог система и геријатрије земаља Европске уније и наше земље. Планирана је и дисеминација искустава, знања и вештина стечених током мобилности на различитим нивоима. Ширењем искустава и резултата пројекта на наставнике школе очекујемо да ће постати мотивисанији и заинтересованији за планирање нових пројеката, а на ученике да ће они бити охрабрени да се у што већем броју укључе у будуће пројекте. 

Реализација пројекта и ширење његових резултата ће школу учинити конкурентнијом и препознатљивијом у региону, што је један од циљева Европског развојног плана.