Преквалификација

Распоред полагања_ августовски_2024

ПЛАН УПИСА ПОЛАЗНИКА НА ПРОГРАМ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ

На основу предлога школа достављених од стране надлежних школских управа и након контроле, неопходних корекција квота, елиминације образовних профила који су замењени новим или више нису релевантни на тржишту рада, у складу са чланом 36. став 7. Закона средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС", бр.55/13, 101/17, 27/18-др.закон, 6/20, 52/21, 129/21 и 129/21-др.закон), утврђен је План уписа полазника на програм преквалификације. 

Потребни документи:


*Молба може да се попуни и лично, сваког дана у периоду од 09 - 14.00 сати


Након попуњавања молбе за упис, позовите школу за даља упутства. (019/443-856, тастер 6,)

ИСПИТНА ПИТАЊА

Испитна питања:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР

Испитна питања:
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

Испитна питања:

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР

Испитна питања:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ВАСПИТАЧ

Испитна питања:

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

Испитна питања:

ГИНЕКОЛОШКО - АКУШЕРСКА СЕСТРА

PrefiksiSufiksi.pdf

Обавезни префикси и суфикси за предмет Латински језик

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

Медицинска сестра-техничар.pdf

ПРИРУЧНИК ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

Медицинска сестра - техничар

Фармацеутски техничар.pdf

ПРИРУЧНИК ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

Фармацеутски техничар

ПИТАЊА ЗА МАТУРУ

Педијатријска сестра - техничар

ПИТАЊА ЗА МАТУРУ

Медицинска сестра - васпитач

Лабораторијски техничар.pdf

ПРИРУЧНИК ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

Лабораторијски техничар

За додатне информације позвати организатора наставе за ванредне ученике

019/443-856, тастер 6, 

моб. 062 80 98213  

мејл: prekvalifikacija@medicinskazajecar.edu.rs

адреса школе: Књегиње Љубице 3-5 Зајечар 

рачун: 840-31302845-09

модел: 97

позив на број: 3102023040174231700

Пример уплатнице за испит, вежбе, консултације и школарину: