Преквалификација

Распоред полагања_Септембарски рок
Радно време 2023-24

ИСПИТНА ПИТАЊА

Испитна питања:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР

Испитна питања:
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

Испитна питања:

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР

Испитна питања:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ВАСПИТАЧ

Испитна питања:

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

Испитна питања:

ГИНЕКОЛОШКО - АКУШЕРСКА СЕСТРА

PrefiksiSufiksi.pdf

Обавезни префикси и суфикси за предмет Латински језик

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

Медицинска сестра-техничар.pdf

ПРИРУЧНИК ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

Медицинска сестра - техничар

Фармацеутски техничар.pdf

ПРИРУЧНИК ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

Фармацеутски техничар

ПИТАЊА ЗА МАТУРУ

Педијатријска сестра - техничар

ПИТАЊА ЗА МАТУРУ

Медицинска сестра - васпитач

Лабораторијски техничар.pdf

ПРИРУЧНИК ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

Лабораторијски техничар

За додатне информације позвати организатора наставе за ванредне ученике

019/443-856, тастер 6, 

моб. 062 80 98213  

мејл: prekvalifikacija@medicinskazajecar.edu.rs

жиро рачун: 840-1085666-02, 

адреса школе: Књегиње Љубице 3-5 Зајечар 

позив на бр. за школарину 92-02, испит 89-03, вежбе/консултације 86-04