Преквалификација

Термини_испити_Септембарски

ПЛАН УПИСА ПОЛАЗНИКА НА ПРОГРАМ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ.


Преквалификација подразумева стицање образовања за други образовни профил у односу на већ стечено образовање у трајању од 4 године. Лице које се уписује у школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета које одреди комисија коју чине чланови наставничког већа школе именовани решењем директора.

По допису Министарства просвете од 28.10.2020. Медицинска школа вас обавештава да ће од понедељка 02.11. до петка 06.11.2020. године, са почетком од 9.00 сати вршити пријем докумената за упис на образовне профиле:

 • ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР (5 полазника)

 • ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР (5 полазника)

 • МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР (15 полазника)

 • МЕДИЦИСКА СЕСТРА - ВАСПИТАЧ (5 полазника)

 • ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР (5 полазника)

 • ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР (10 полазника)

Потребна документа:

 1. Молба директору (образац)

 2. Диплома и сва сведочанства завршене школе

 3. Извод из матичне књиге рођених (и венчаних ако је презиме промењено у односу на сведочанства)

 4. Лекарско уверење

 5. Копија личне карте

Цене школовања:

 • Упис године - 3300,00 дин.

 • Обнова године - 1100,00 дин.

 • Испит - 650,00 дин.

 • Испит са писменим задатком - 750,00 дин.

 • Испит са вежбама - 1000,00 дин.

 • Испит из практичне наставе - 1000,00 дин.

 • Час консултативне наставе: група од 16 до 30 ученика - 90,00 дин.

 • Час консултативне наставе: група од 15 ученика - 120,00 дин.

 • Матурски испит - 2300,00 дин.

Распоред испита_2021/22.

За додатне информације позвати референта за ванредне ученике

019/443-856, тастер 6,

моб. 062 80 98213

мејл: prekvalifikacija@gmail.com

жиро рачун: 840-1085666-02,

адреса школе: Књегиње Љубице 3-5 Зајечар

позив на бр. за школарину 92-02, испит 89-03, вежбе/консултације 86-04

САТНИЦА РАДА СА УЧЕНИЦИМА НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ

Понедељак - Четвртак

од 9:00 - 12:00 ч.