Општи акти, закони и правилници


ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ 2023/2024.

ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ 2022.

ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ 2021.

Правилник о заштиту података личности_2021.
Закон-о-изменама-и-допунама-Закона-о-основама-система-образовања-и-васпитања.pdf
Одлука о изменама и допунама Статута_2020.pdf

ИНФОРМАТОР О РАДУ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ (ажуриран 30. септембра 2021.)

Информатор о раду Медицинске школе Зајечар_21_22