Општи акти, закони и правилници


Закон-о-изменама-и-допунама-Закона-о-основама-система-образовања-и-васпитања.pdf
Одлука о изменама и допунама Статута_2020.pdf

ИНФОРМАТОР О РАДУ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ (ажуриран 30. септембра 2021.)

Информатор о раду Медицинске школе Зајечар_21_22