Фармацеутски техничар

Подручје рада: Здравство и социјална заштита

Ниво квалификације: IV 

Назив квалификације: Фармацеутски техничар

ДУЖНОСТИ И СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Дужност- стручне компетенције: 

Трајање: Програм средњег стручног образовања за стицање квалификације траје четири године.

Циљ стручног образовања за квалификацију Фармацеутски техничар је оспособљавање лица за извођење и надзор технолошких фаза у фармацеутској и технолошкој индустрији, контролисање производног процеса и вођење производне-контролне администрације, обезбеђивање прописаних хигијенских услова и заштите на раду, за вођење промета лекова у велетрговини и рад у јавној апотеци.


Способности и ставови

По завршеном програму образовања, лице ће бити у стању да:

Наставни план
Фармацеутски техничар I-IV