Санитарно-еколошки техничар

Образовни профил: САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

ЦИЉ стручног образовања за квалификацију санитарно-еколошки техничар је оспособљавање улица за прописно узимање и пренос узорка људских екскрета и других материјала (осим ликвора, сржи и ткива); оспособљавање лица за исправно узимање и пренос узорка хране, воде, отпадних твари и предмета опште употребе; оспособљавање лица за контролу намирница, воде, отпадних твари и предмета опште употребе; оспособљавање лица за извођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације; оспособљавање лица за спровођење хигијенско- епидемиолошких мера које обухваћају здравствени надзор над особама и објектима у производњи, промету и складиштењу намирница, предмета опште употребе, питке воде; оспособљавање лица за разумевање поступака и метода у спровођењу заштите здравља становништва; оспособљавање лица за савесно, тачно и прецизно извођење аналитичких поступака; развијање професионалне свести и одговорности, однос према здрављу и болести те према мерама за очување и унапређивање властитог и туђег здравља. 

Уџбеници

Санитарно-еколошки техничар_III