Педијатријска сестра - техничар

Назив квалификације: Педијатријска сестра - техничар

 Подручје рада: Здравство и социјална заштита

 Ниво квалификације: IV

Наставни план