Медицинска сестра- васпитач

 Назив квалификације: Медицинска сестра - васпитач

 Подручје рада: Здравство и социјална заштита

 Ниво квалификације: IV

Наставни план
Медицинска сестра-васпитач III