Лабораторијски техничар

 Назив квалификације: Лабораторијски техничар

 Подручје рада: Здравство и социјална заштита

 Ниво квалификације: IV

 ДУЖНОСТИ И СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Лабораторијски техничар IV