Гинеколошко-акушерска сестра - техничар

Подручје рада: Здравство и социјална заштита

Ниво квалификације: IV 

Назив квалификације: Гинеколошко-акушерска сестра

Циљ образовања ученика образовног профила гинеколошко акушерска сестра, јесте стицање општих и стручних знања као и професионалних вештина у раду са трудницама, породиљама и гинеколошким болесницама, неговање, очување и унапређање здравља жене. 

Стручне компетенције:

Гинеколошко-акушерска сестра I
Наставни план