Образовни профили

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЈЕ ВЕРИФИКОВАНА ЗА СЛЕДЕЋЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ:

По завршетку школовања велике су могућности запошљавања у здравственим центрима, заводима за јавно здравље, у државним и приватним здравственим институцијама код нас и у свету. 

Редовно школовање траје четири године. Настава се обавља у савремено опремљеним учионицама школе, у кабинетима за здравствену негу као и у наставним базама ван школе (Здравствени центар, Завод за јавно здравље, Градска апотека, Предшколска установа, Ђулићи).

Са дипломом Медицинске школе може се наставити школовање на Медицинском, Стоматолошком, Фармацеутском, Факултету физичке културе, као и на свим факултетима природног и друштвеног усмерења и факултетима уметности.