Историјат

Припреме за отварање медицинске школе отпочеле су 1947. године с намером да се од јесени отпочне с радом. Из техничких разлога, од којих је најважнији био недостатак просторија за школу и интернат отварање школе је одложено.  Јула месеца 1948. године Влада Народне Републике Србије на предлог Министарства здравља донела је одлуку да се у Зајечару отвори Државна средња медицинска школа. У међувремену су обезбеђене просторије за рад и за интернат. Иако су предузимане опсежне мере да се школом обухвати планиран број полазница, већи резултати су изостали. У другој половини септембра 1948.године почело је извођење наставе само са 22 уписане ученице у први разред. Предавачи из опште образовних предмета били су редовни професори Зајечарске гимназије док је стручна настава била поверена лекарима из Зајечарске болнице и других здравствених установа. Настава се одвијала у једној учионици, предратне женске основне школе (данас основна школа Јелена Мајсторовић). Неколико школских клупа, табла и пар слика и модела из анатомије чинили су основни инвентар и прва наставна очигледна средства. На зидовима налазили су се графикони и плахати као “Здравље је највеће богатство.“

За в.д. директора постављен је Божидар Ивковић, а доцније је за директора школе била изабрана професорка Љубица Сибиновић. Први предавачи и испитивачи стручних предмета били су:

Др. Димитрије Поповић - за дечије болести

Др. Владимир Ђуровић - за хирургију

Др. Иван Нешковић - за интерне болести

Др. Десанка Ђермановић - за заразне болести и епидемиологију

Међу професорима образованих предмета налазили су се и:

Фрања Варницки

Драгутин и Радмила Бајо

Иван Флоров

Вида Николић

Матилда Бауер

Александар Жикић

Не смемо заборавити имена још много добрих предавача који су заслужни за успешан рад Медицинске школе: Др. Груја Милутиновић, др. Љубица Арсовић, др. Ђорђе Џуфић, др. Љубица Мишић, др. Павле Флајсинг, др. Сава Филиповић, др. Мирко Величковић и многи њихови следбеници. Све су то доктори и професори који су ударили темељ рада Медицинске школе.

У почетном развоју школе друштвена средина је посветила озбиљну пажњу увођењу кабинетске наставе. За кратко време опремљен је кабинет за негу болесника. Доцније је отворена дијететска кухиња. Опремљена је школска библиотека. Затим је оформљен микробиолошки кабинет, кабинет за биохемију, аналитичку хемију, броматологију и хематологију. Опремање школе су помогли Завод за социјално осигурање Србије, Медицински центар и Завод за здравствену заштиту у Зајечару, Рударско-топионичарски басен Бор, Скупштина општине и друге организације. Крајем педесетих година прошлог века после пет пресељења школа је смештена у згради Гимназије. Затим се Медицинска школа сели у нову зграду Школе ученика у привреди, и то у новосаграђеном блоку.

У складу са основном концепцијом реформе образовања и васпитања 1977/78 почела је са радом новоформирана организација под именом Центар усмереног образовања „АВНОЈ“. У саставу ЦУО „АВНОЈ“, на чијем се челу налазио генерални директор професор Драган Јанковић, претходно руководилац образовно-техничког центра радиле су две основне организације удруженог рада: заједничке основе и друга фаза. У оквиру здравствене струке, у другој фази, на трећој и четвртој години, школован је кадар за медицинске сестре-техничаре по смеровима: васпитни, педијатријски, лабораторијски, акушерски и стоматолоши. Одлуком Скупштине општине Зајечар од 25.фебруара 1987.године након укидања усмереног образовања поново је основана Медицинска школа у Зајечару и од школске 1987/88 школа улази у нову фазу самосталног рада и развоја. За директора школе именован је Драган Јанковић који је обављао ту функцију до краја радног века.

На седници Школског одбора 1992.године одлучено је да ће се у будуће школовати само ученици здравствене струке. Таква оријентација требала је да омогући веће ефекте у планирању кадровских и образовних потреба, економичније пословање и солидније опремање школе. Од школске 1997/98 године остварују се услови за верификацију нових образовних профила а пре свега фармацеутских техничара. Након одласка у пензију господина Драгана Јанковића за в.д. директора постављен је Велимир Дамњановић, затим за в.д. директора постављена је а касније и изабрана за директора школе Наташа Рајковић чији је мандат истекао 10.октобра 2006. године. Од тада до 30.децембра 2014. године директор школе био је Будимир Костић. Од 31.децембра 2014. године директор школе је Данијела Бранковић. Од 24. априла 2019. године директор је др Давор Јанковић. 

На матурском испиту школске 1965/66. године

Са часа хематологије у школи 1970. године