Наставници

2022/2023

ДОПИСИ ИЗ ШКОЛСКЕ УПРАВЕ и ОБАВЕШТЕЊА ДИРЕКТОРА

2020/2021

ДОПИСИ ИЗ ШКОЛСКЕ УПРАВЕ и ОБАВЕШТЕЊА ДИРЕКТОРА

По препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 30.03.2020. године наставници треба да се упознају са планом емитовања часова који ће бити доступан на овом линку  Сваке недеље, ће бити доступан списак свих наставних јединица које ће бити емитоване у наредној седмици од понедељка до петка. Након увида у недељни план (списак) наставних јединица, наставници ће наредног дана (понедељак) моћи да усагласе активности, а оперативни план да доставе школским управама у уторак за текућу седмицу.

Уколико су наставници већ реализовали наставне јединице које су у плану емитовања као ТВ часови, потребно је да ученицима помогну у утврђивању ових садржаја и да исте садржајно повежу са предстојећим наставним јединицама и очекиваним исходима учења у оквиру програмске теме, кроз додатну подршку коју пружају ученицима.