Фармацеутски техничар

Подручје рада: Здравство и социјална заштита

Ниво квалификације: IV

Назив квалификације: Фармацеутски техничар

Наставни план
Farmaceutski tehničar I-IV