Педијатријска сестра - техничар

Назив квалификације: Педијатријска сестра - техничар

Подручје рада: Здравство и социјална заштита

Ниво квалификације: IV

Наставни план