Медицинска сестра - техничар

Назив квалификације: Медицинска сестра - техничар

Подручје рада: Здравство и социјална заштита

Ниво квалификације: IV

Наставни план
Medicinska sestra-tehničar I-IV