Медицинска сестра- васпитач

Назив квалификације: Медицинска сестра - васпитач

Подручје рада: Здравство и социјална заштита

Ниво квалификације: IV

Наставни план
Medicinska sestra-vaspitač II