Лабораторијски техничар

Назив квалификације: Лабораторијски техничар

Подручје рада: Здравство и социјална заштита

Ниво квалификације: IV

Laboratorijski tehničar III