Гинеколошко-акушерска сестра - техничар

Подручје рада: Здравство и социјална заштита

Ниво квалификације: IV

Назив квалификације: Гинеколошко-акушерска сестра

Наставни план