Упис 2022/23.

Правилник о упису.pdf

ПРАВИЛНИК О УПИСУ

Средња школа се уписује након положеног завршног испита. Рангирање за упис се врши на основу постигнутог успеха у VI, VII и VIII разреду, успеха на завршном испиту и успеху на такмичењима. На Порталу Моја средња школа можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе.

Порталом Моја средња школа управља Министарство просвете, науке и технолошког развоја и одговорно је за садржај који се на њему налази, а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности.

Школа ће у наредну школску 2022/2023. годину уписати 150 ученика, који ће бити распоређени у пет одељења, и то по профилима:

  • Mедицинска сестра - техничар (90 ученика),

  • Санитарно - еколошки техничар (30 ученика)

  • Фармацеутски техничар (30 ученика)