Математика

Датум постављања: May 26, 2017 4:9:22 PM

16.3.2017.

Међународно такмичење "Кенгур 2017"

1. Николић Тијана Фа15, 3.награда

2. Виденовић Марина Фа35, похвала