Еразмус+

Поводом реализације Еразмус+ пројекта, у Новом Саду 9. и 10. децембра 2021. год. организован је састанак на коме су допуњене и утврђене заједничке активности. Састанку су присуствовали директори школа које чине конзорцијум пројекта "Геријатрија":

1. Медицинска школа "7. април" - Нови Сад

2. Медицинска школа Зајечар

3. Медицинска школа са домом ученика "Сестре Нинковић"

Нашу школу представљао је директор Давор Јанковић.

23. 09. 2021.

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ У ЕРАЗМУС+ КА102 ВЕТ ПРОЈЕКТУ “ГЕРИЈАТРИЈА”


Конкурс за ученике Медицинске школе за учешће у Еразмус+ КА102 ВЕТ пројекту “Геријатрија” био је отворен од 13. 09. до 17. 09. 2021. године и у том периоду су ученици предавали пријавни формулар и мотивационо писмо. Од 19. 09. до 23. 09. 2021. наставници предмета Здравствене неге дали су своје мишљење у вези са пријављеним кандидатима попуњавајући унапред припремљен упитник. Наставник енглеског језика и педагог школе дали своју процену комуникационих вештина. Пријављени кандидати су радили и тест информатичке писмености. Комисија за селекцију учесника након прегледање конкурсне документације и бодовања утврдила је ранг листу кандидата.

На конкурсу за ученике пријавило се осам (8) ученика, трећег и четвртог разреда образовног профила медицинска сестра – техничар.

Ученици који су на прошлом конкурсу испунили услове, имали су рок да до почетка састанка комисије 22. 9. 2021. године са почетком у 18 часова, потврде да испуњавају услов кој је постављен од стране партнера из Немачке.

Комисија:

др Гордана Јанковић, Дејан Јеленковић, Ана Мицић и представник Ученичког парламента, Давид Рајић

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
Мотивационо писмо

КОНКУРС 2020/2021.

Eразмус+ пројекат „Геријатрија“ биће реализован током школске 2021/2022. године. Одобрен је за финансирање у оквиру Еразмус+ програма Европске уније као компонента КА102 – ВЕТ Пројекти мобилности у области стручног образовања и обука. Медицинска школа Зајечар је подносилац пројекта у име конзорцијума са Медицинском школом „7. април” из Новог Сада и Медицинском школом са домом ученика „Сестре Нинковић” из Крагујевца. Пројекат је проистекао из заједничких потреба школа конзорцијума као што су: унапређивање наставног процеса, компетенција наставника и ученика, подршке ученицима, успостављање и развијање сарадње са другим институцијама у земљи и Европској унији које се баве образовањем и обуком стручног кадра у области здравства.

📢Презентација Еразмус+ пројекта

🧿 Представљање пројекта

🧿 Циљеви Eразмус+ пројекта „Геријатрија“

🧿 Конкурс за ученике

🧿Конкурс за наставнике