ЈАВНИ ЧАС УВОД У ПОЗОРИШНО ИЗВОЂЕЊЕ ТРАГЕДИЈЕ ПРОКЛЕТИ РОД ЛАБДАКОВ

Датум постављања: May 12, 2018 2:47:50 PM

Час је реализован с циљем да се публика представе Проклети род Лабдаковуведе у контекст уметничког света и значењске слојевитости античке трагедије, као и да јој се пруже различити приступи интерпретацији и тако употпуни доживљај представе. На часу се говорило о основним књижевнотеоријским појмовима античке трагедије и Софокловог књижевног поступка, наглашене су основне идеје трилогије Цар Едип, Едип на Колону, Антигона и паралелно посматани поступци извођења трагедије у античко и савремено доба. Затим, објашњена је митолошка основа према којој је написана трилогија и приказан однос трагедије и литургије, уз осврт на религиозна и филозофска становишта, погледе Шекспира и Достојевског, али и обичног човека.Ленче Радосављевић, Предраг Радосављевић, Александра Јовановић и Стеван Јовановић успешно су реализовали час у присуству уважених колега и зајечарских средњошколаца.