ЈАВНИ ОГЛЕДНИ ЧАС У СТИЛУ ОБРАЗОВНОГ КОНЦЕПТА "ИЗОКРЕНУТА УЧИОНИЦА"

Датум постављања: Jun 29, 2017 8:30:31 AM

У организацији актива уже стручних предмета Медицинске школе у Зајечару а у сарадњи са наставником Православног катихизиса и наставницом српског језика, одржан је јавни огледни час на тему ,,Гоњење Хришћана у време императора Галерија (у периоду од 303. до 311. године)”. Час је одржан 13. јуна 2017. године у Медицинској школи у Зајечару. Циљ организовања јавног часа био је троструки. Први и најважнији: да ученици учесници науче нешто ново. Он је у потпуности остварен, што је било очигледно и пре краја часа. Други, готово једнак по важности, био је циљ да наставници уоче и анализирају модел који се експериментално нуди. Модел организације часа је јединствен и иновативан захваљујући комбинацији четири методе рада. Ка циљу су заједно упрегнути јавни час, ,,изокренута учионица”, елементи драмског приказа и дијалог. Осим поменуте методске иновативности вреди поменути комбинацију наставних предмета: Православни катихизис, Латински језик, Патологија, Српски језик.

Трећи циљ био је да Медицинска школа покаже отвореност, креативност и квалитет.

Oживљавајући старе методе као што је јавни час, у комбинацији са новим методама као што је образовни концепт ИЗОКРЕНУТА УЧИОНИЦА, можемо да уведемо новине у наставу. Сви знамо да је веома тешко бити иновативан у настави, јер скоро све је пробано и изведено, али то не значи да не можемо да будемо оргинални и да понудимо образац за промену постојеће праксе. Образовни концепт изокренута учионица спроводи се тако што се прво неким ученицима подели материјал и зада им се тема коју сами истражују. Некима од њих да се готов текст који треба да науче напамет. Да би разумели садржај, ученици треба да истражују или да се благовремено обавесте како би се боље упознали са садржајем. Та припрема може да траје онолико дуго колико је њима потребно да савладају материју. Наставник који има улогу ментора, једном до два пута недељно среће се са ученицима и проверава колико су упамтили текст и да ли су разумели о чему је реч. Често су се ученици осећали да су остављени од стране наставника и по мало уплашени да тај терет не могу сами да понесу. Због тога је велики број њих и одустао. Међутим, остали су најупорнији, они који су жељни науке.

Група ученика која је одржала час састављена је од ученика правног смера Економске школе и ученика Медицинске школе. Они су се дан пре извођења први пут срели, дан извођења им је био други пут.

фотографије са часа