Стручно усавршавање

Датум постављања: Sep 18, 2019 1:3:26 PM

У суботу 24.8.2019. у нашој школи је одржан семинар "Примена индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе у школи". Реализатор семинара је Бојан Грујић, дипломирани педагог. Семинару је присуствовало 26 наставника и директор школе.