ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ "ПОЛНЕ РАЗЛИЧИТОСТИ"

Датум постављања: May 08, 2017 5:6:49 PM

Дана 4.4.2017. и 5.4.2017. наставник предмета Хигијена са здравственим васпитањем, Гордана Јанковић је са ученицима, члановима секције овог предмета, одржала у основној школи ''Љуба Нешић'' два предавања. Првог дана је одржано предавање на тему ''Полне различитости'' ученицима петог и шестог разреда, док је другог дана ученицима седмог и осмог разреда поред поменуте теме изложено и предавање ''Полно преносиве болести и конрацепција''. Након предавања ученици су имали могућност анонимног постављања питања. Предавања су имала за циљ повећање нивоа свести о значају превенције у очувању здравља, као и едукацију ученика о телесним и психичким променама у периоду адолесценције.