Посета Сајму науке

Датум постављања: Jan 11, 2019 9:17:16 AM

Дана 01.12.2018 године кренуло је 118 ученика и 10 професора за Београд у 815 из Зајечара у посету фестивалу науке који се одржавао у Београду. Понашање ученика је било на високом нивоу. Остварени су сви васпитно образовни циљеви. У Зајечар смо стигли у 23:30 . Професори који су путовали: Марија Радосављевић, Гордана Јанковић, Будимка Савић, Татјана Живковић, Ирена Лилић, Зорица Јовић, Данијела Милановић, Љубица Живковић,Ивана Јеремић, Јелена Милосављевић. Наставници и ученици су на пут кренули органозовано са три аутобуса. Дежурни наставници у тим аутобусима су: Марија Радосављевић, Гордана Јанковић и Данијела Милановић.Професор хемије: Данијела Милановић