Четврти разред МС

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА М42, М43

др Гордана Јанковић

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА М41

др Весна Лалошевић Ђорђевић

ПЕДИЈАТРИЈА М41, М42, М43

др Братимирка Јеленковић и др Мирко Николић

ХИРУРГИЈА М42, М43

др Зоран Јеленковић

ПСИХИЈАТРИЈА М41, М42, М43

др Биљана Пауновић