Провера знања - Липиди

Датум постављања: Apr 28, 2020 12:56:9 PM

За уторак, 05.05.2020.

(одговоре шаљите на мејл)

1. Улога липида

2. Подела липида

3. Метаболизам липида