Датум: 30.03.2020.

Датум постављања: Apr 16, 2020 8:56:18 AM

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ:

  • ВАЗДУШНА ЕМБОЛИЈА. ОСТАЛИ УЗРОЦИ СМРТИ ПОРОДИЉЕ

  • СМРТ ПОРОДИЉЕ У ПОРОЂАЈУ

  • ВЕШТАЧКО ШИРЕЊЕ ЦЕРВИКАЛНОГ КАНАЛА