ЧЕТВРТИ РАЗРЕД АС

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ

прим. др Љубица Милошевић

ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ

др Вера Најдановић

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

др Весна Лалошевић Ђорђевић

ИНФЕКТОЛОГИЈА

др Предраг Марушић

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

Драгана Минчић Бранковић, дипл. фармацеут