Датум: 31.03.2020.

Датум постављања: Apr 15, 2020 5:47:28 PM

ТЕОРИЈА:

SULFUR DEPURATUM

PREČIŠĆENI SUMPOR

SULFUR PRAECIPITATUM

PRECIPITOVANI SUMPOR

(Таложни сумпор)

Уџбеник– стр. 61, 62:

Фармацеутска хемија I i II;

за III i IV разред медицинске школе

Аутори:

Др Милена Покрајац

Др Драгољуб Панић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2020.

ВЕЖБЕ:

+ IODI SOLUTIO AETHANOLICA

SOLUTIO IODI AETHANOLICA

ALKOHOLNI RASTVOR JODA

Доказивање:

Са раствором скроба настаје адиционо једињење интензивно плаве боје. Ово једињење је нестабилно, јер се загревањем раствора његово тамно плава боја се губи.

Уџбеник– стр. 61, 62:

Фармацеутска хемија I i II;

за III i IV разред медицинске школе

Аутори:

Др Милена Покрајац

Др Драгољуб Панић

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2020.