Датум: 21.05.2020.

Датум постављања: Jun 03, 2020 8:56:51 PM

IDENTIFIKACIJA SULFACETAMID-NATRIJUMA PO PROPISU Ph Jug IV

Udžbenik – str. 207;208

FARMACEUTSKA HEMIJA I i II;

za III i IV razred medicinske škole.

Autori:

Dr Milena Pokrajac

Dr Dragoljub Panić

Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

IDENTIFIKACIJA SULFACETAMID-NATRIJUMA PO PROPISU Ph Jug IV

Udžbenik – str. 207;208

FARMACEUTSKA HEMIJA I i II;

za III i IV razred medicinske škole.

Autori:

Dr Milena Pokrajac

Dr Dragoljub Panić

Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

VEZA IZMEĐU HEMIJSKE STRUKTURE I DEJSTVA LEKA

* Enolna funkcionalna grupa (=C-OH)

* Aldehidna funkcionalna grupa (-CHO) i keto grupa (=C=O)

* Karboksilna funkcionalna grupa ( -COOH)

*Halogeni elementi (Cl, Br, J,F)

*Funkcionalne grupe sa nitrogenom (azotom, N)

Udžbenik – str. 72; 73;74

FARMACEUTSKA HEMIJA I i II;

za III i IV razred medicinske škole.

Autori:

Dr Milena Pokrajac

Dr Dragoljub Panić

Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.