Трећи разред (ФА35)

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА - ТЕОРИЈА

Ивана Јовичић, дипл. фармацеут

ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИЈА СА АНАЛИТИКОМ ЛЕКОВА

Виолета Митић, дипл. фармацеут

ФАРМАКОГНОЗИЈА СА ФИТОТЕРАПИЈОМ

Тамара Ђорђевић, дипл. фармацеут

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

Ивана Урошевић, дипл. фармацеут