Датум: 30.03.2020.

Датум постављања: Apr 16, 2020 8:15:14 AM

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ:

  • ТОК ПОРОЂАЈА, ПОРОЂАЈНА ДОБА, САВРЕМЕНО ВОЂЕЊЕ ПОРОЂАЈА

  • БАБИЊЕ – ДЕФИНИЦИЈА, ТРАЈАЊЕ, АНАТОМСКЕ ПРОМЕНЕ И ЛОХИЈЕ

ДОМАЋИ ЗАДАТАК:

  • ТОК ПОРОЂАЈА, ПОРОЂАЈНА ДОБА, САВРЕМЕНО ВОЂЕЊЕ ПОРОЂАЈА - ПОНОВИТИ