Датум: 23.03.2020.

Датум постављања: Apr 16, 2020 8:13:36 AM

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ:

  • ХИГИЈЕНА И ИСХРАНА ТРУДНИЦА,

  • ТОК ПОРОЂАЈА, ПОРОЂАЈНА ДОБА, САВРЕМЕНО ВОЂЕЊЕ ПОРОЂАЈА