ТРЕЋИ РАЗРЕД Мс

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО М31, М32

др Драгослав Калиновић

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО М33

прим. др. Љубица Милошевић

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА М31

др весна Лалошевић Ђорђевић

ИНФЕКТОЛОГИЈА М33

др Предраг Марушић

НЕУРОЛОГИЈА М31, М32, М33

др Маја Младеновић

ХИРУРГИЈА М33

др Александар Ристић