Организација фармацеутске делатности

Датум постављања: Apr 15, 2020 2:37:20 PM

Наставник: Анђелија Главоњић, дипл.фармацеут

датум: 08.04.2020.

Тест питања:

Организација фармацеутске делатности 3.

Наброј установе на примарном здравственом нивоу.

Објасни секундарну здравствену делатност.

Објасни терцијану здравствену делатност.

Kо се сматра пацијентом?

Шта је лек ?

Kо даје дозволу за стављање у промет лекова и медицинских средства?

Одговорити до 24.04.2020

датум: 08.04.2020.

Тест питања:

Организација фармацеутске делатности 2.

Kо организује здравствени систем РС?

Kоја су задужења Министарства Здравља?

Kоја су задужења РФЗО?

Kоја су задужења Института за јавно здравље „ Батут“?

На ком нивоу здравствене установе обављају своју делатност?

Одговорити до 21.04.2020

датум: 01.04.2020

Тест питања:

Организација фармацеутске делатности 1. .

Шта је фармацеутска етика?

Kоја општа етичка начела се могу применити на систем здравствене заштите?

Kоји се етички принципи примењују у фармацеутској пракси, колико их има и набројати их?

Објаснити принцип доброчинства и нешкодљивости.

Објаснити принцип сагласности и информисаности пацијента.

Одговорити до 13.04.2020