Датум: 08.04.2020.

Датум постављања: Apr 15, 2020 4:44:56 PM

Тест питања:

Организација фармацеутске делатности 2.

 • Kо организује здравствени систем РС?

 • Kоја су задужења Министарства Здравља?

 • Kоја су задужења РФЗО?

 • Kоја су задужења Института за јавно здравље „ Батут“?

 • На ком нивоу здравствене установе обављају своју делатност?

Одговорити до 21.04.2020

Тест питања:

Организација фармацеутске делатности 3.

 • Наброј установе на примарном здравственом нивоу.

 • Објасни секундарну здравствену делатност.

 • Објасни терцијану здравствену делатност.

 • Kо се сматра пацијентом?

 • Шта је лек ?

 • Kо даје дозволу за стављање у промет лекова и медицинских средства?

Одговорити до 24.04.2020