Датум: 01. 04. 2020.

Датум постављања: Apr 15, 2020 4:44:6 PM

Тест питања:

Организација фармацеутске делатности 1. .

Шта је фармацеутска етика?

Kоја општа етичка начела се могу применити на систем здравствене заштите?

Kоји се етички принципи примењују у фармацеутској пракси, колико их има и набројати их?

Објаснити принцип доброчинства и нешкодљивости.

Објаснити принцип сагласности и информисаности пацијента.

Одговорити до 13.04.2020