Здарвствена нега психијатријских болесника М41, М42,М43

Датум постављања: Mar 22, 2020 8:50:21 PM

Наставник: Цица Божовић

Наставна јединица: Сестринске интервенције код оболелих од болести зависности

Да обновимо шта су болести зависности тј. Алкохолизам и наркоманија

1. Какву зависност изазива употреба алкохола?

2. Шта је делиријум тременс?

3. Шта су халуцинације и како се деле?

4. Дужности медицинске сестре код болесника који узимају дрогу?

5. Шта су анксиолитици?

6. Који је циљ антипсихотика и наведи неки антипсихотик?

Када одговорите на постављена питања, одговоре пошаљите на мејл: cicab65@gmail.com

Одговоре послати до 10.04.2020.