Међушколски пројекат "За чистоту језика"

Датум постављања: Apr 14, 2019 8:41:34 AM

Наша школа је део пројекта "За чистоту језика" чији основни циљ је неговање чистоте језика у говорном, писаном и електронском виду.

СА ДОЗВОЛОМ АУТОРА БОЈАНА ЈОКАНОВИЋА, У ХОЛУ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ПОСТАВЉЕНА ЈЕ

ИЗЛОЖБА ПРАВОПИСНИХ КАРИКАТУРА.

У ПЕРИОДУ ОД 8. 4. 2019. ДО 12. 4. 2019. МОЖЕТЕ СА УЧЕНИЦИМА ДА ЈЕ ПОГЛЕДАТЕ ПРЕМА ПРИЛОЖЕНИМ СМЕРНИЦАМА.

У зависности од врсте школе и договора у школи, ученици изложбу посећују са било којим наставником, али је најприродније да то буду наставници српског језика. Међутим, могу је посетити и за време ЧОС-а, часа ликовне културе, информатике итд.

Да изложба не би била сведена на ходање и причање без уношења у проблематику, час на коме се посећује изложба треба да има осмишљен ток. Изложба подразумева низ активности, у којима су ученици учествовали делимично или потпуно, у зависности од узраста.

одговорни наставници:

Ленче Радосављевић и Александра Јовановић