Екипа прве помоћи и реалистичког приказа стања и повреда на сајму науке

Датум постављања: Dec 05, 2019 7:36:38 AM

Ученици Медицинске школе Зајечар, чланови екипе Прве помоћи и секције за реалистички приказ повреда и стања учествовали су у сарадњи са ученицима седмог разреда Основне школе "Десанка Максимовић" на сајму науке. Ученици су одржали две показне вежбе у којима су демонстрирали практичне вештине и знања при збрињавању задесних стања и повреда повреда. Такође су објашњавали и практично увежбавали поједина стања и повреде са ученицима млађих разреда који су показали велико интересовање .